Biz bir sosyal medya şirketinden daha fazlasıyız

Deniz Umut Dereli kurucu ve CEO.
Biz Kimiz?

YNKlabs, kendi teknolojisini üreten yeni nesil bir sosyal medya ajansıdır. Gücünü geliştirdiği ses sinyallerini metine çevirebilen Speech2Text, büyük dataları hızlı olarak depolama ve analizlerini gerçekleştirebilme imkanı sunan BigData / Hadoop HDSF, tweetleri özel teknolojik süzgeçlerden geçirerek analiz eden MachineLearning, videonun içeriğini analiz edebilen VideoProccessing gibi pek çok yenilikçi teknolojiden almaktadır. Bu bağlamda YNKlabs diğer tüm sosyal medya şirketlerinden ayrılarak öncü bir misyon üstlenmektedir.


Nasıl Yaparız?

Gesture, Levenstein, Fourier Transform vb. algoritmaları kullanarak Tweetleri, emosyonel olarak analiz etmekteyiz. TwitterAPI Stream Data ile tüm tweetler anlık ve kayıpsız olarak depolayabilmekte, akıllı kodlar sayesinde tüm ihtiyaçlara cevap vermekteyiz. Bu anlamda Sosyal Medya analizine yeni bir boyut kazandırmaktayız.

Neden YNKlabs?

Tüm işlerimizi geçmişi özümseyerek, günü anlayarak ve geleceği tahlil ederek planlıyoruz. Bilginin sonsuzluğuna inanıyor, okumakla var olmayı bir tutuyor, tüm ekibimizi bilginin peşinden koşan, bulan ve yorumlayan insanlardan kuruyoruz.

Sosyal medya kullanıcılarını analiz ederken, geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak, işlevsel algoritmalar kullanıyoruz. Kesitler almıyor, bütünü inceliyoruz. Kullanıcılara duygusal kimlikler yükleyerek, onları kategorize ediyoruz. Tüm sonuçları, sosyal medyanın yapısına uygun olarak, anlık olarak güncelliyoruz.

About YNKLabs