Linguistik Moderasyon

Türkçe’nin kendine özgü yapısı, kelimelerin mecazi kullanımı ve sözel kültürün Avrupa’dan farklı olması, yabancı dillerden Türkçe’ye uyarlanan programların başarılı olmasına imkan vermemektedir. Dilimizin yapı ve özelliklerine uygun biçimde, özel olarak geliştirdiğimiz sentimental analiz yazılımımız, her denileni anlıyor ve içeriğe anında müdahale etmenizi sağlıyor.


Bi-gram, n-gram gibi çeşitli algoritmalar kullanarak Twitter kullanıcılarının tüm Tweet’lerini analiz ediyoruz. Türkçe için özel olarak geliştirilmiş “Semantik Bariyer Aşma” algoritmalarımız ile “mrb” ile “merhaba” arasındaki farkı belirleyebiliyor veya bu yılın şampiyonu dendiğinde “Fenerbahçe” olduğunu anlayabiliyoruz.


İçerikleri analiz ederek, yargıların olumlu ya da olumsuz olduğunu yüksek doğruluk payı ile görmenizi sağlıyoruz. Yeni bir istatistik kavramı oluşturarak niceliksel verileri, niteliksel verilerle birleştiriyoruz.