YNK BigData

1980 yıllardan itibaren artan veri akışı günümüze gelindiğinde büyük bir veri çöplüğü oluşmasını sağlamıştır. Şirketinizin bu veri çöplüğünden kullanılabilir verileri elde etmesi ancak gelişmiş bir teknoloji ve doğru bir stratejiyle mümkün olacaktır.

İstanbul Shopping Fest

İstanbul Shopping Fest

Büyük veriler üzerinde multilayer işlemler gerçekleştirerek, klasik veri tabanlarına göre çok daha yüksek hızla işliyoruz. Sınırlılıkları ortadan kaldırarak, Türkiye’de atılan tüm tweetleri depolama imkanı sunuyoruz.