BLOG / WHITE PAPERS

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Sosyal Medya Yansıması – Infografik

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Sosyal Medya Yansıması – Infografik

YNKLabs, sosyal medya konuşmalarının tümünü kaydederek, büyük veri yapıları üzerinde semantik ve linguistik algoritmalar ile cümlelere anlam katan analizler gerçekleştiriyor.

YNKLabs son çalışmasında, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne yönelik, Twitter üzerindeki izdüşümlerini saptayabilmek için sahip olduğu teknolojiyi kullanarak bir çalışma başlattı ve süreç içerisinde devamı da gelecek infografiklerin ilkini yayımladı.

16 Haziran 2014 ve 20 Haziran 2014 tarihleri arasını kapsayan çalışma kapsamında 367.345 tekil kişiden, 5 milyondan fazla Tweet tarafsız olarak analiz edilerek, bir sonuç çıkarımı yapıldı. Tüm bilgiler gerçekleştirilen analiz çalışmalarının neticesinde, tarafsız bir gözle ve herhangi bir sponsor kullanılmadan elde edildi. Çalışmada, kayda değer görülmüş, bir içerik ve yorum ihtiva eden tweetler esas alınarak, sahte hesaplar, partizan gruplar ve bot hesaplar nötralize edildi.

Sosyal medyanın konuya bakış açısının yüzde 69 oranında olumsuz olduğu sonucunun çıktığı çalışmaya göre bu bakış açısı günden güne olumlu yönde artıyor.*

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine tweet atan 217.201 kişinin yüzde 29’u olumlu iken Çatı Aday Ekmeleddin İhsanoğlu için tweet atan 106.356 kişide bu oran yüzde 19’da kalıyor.

*İnfografik için önemli not: Tweetler içerisinde metafor-mizah kullanımı fazladır. Bu nedenle olumlu ya da olumsuz bir yargıya varabilmek için öncelikle Tweet atan kişiler hakkında bilgi edinilmesi kaçınılmazdır.

Konu ile alakalı tweetlerin olumsuzluk ve bulanık mantık saptamasında (semantik bariyer), informatif açıdan farklı duygusal karşılaştırılması gerekli durumlar vardır. Tweetlerin içerisinde klasik hüküm cümlelerinden daha farklı bir yapı vardır. Bu durumu aşmak için (semantik bariyer) YNKLabs tarafından n-gram/bigram ve monogram türev algoritmaları yeniden derlenerek Türkçe’nin dil yapısına uygun “Türkçe Akustiği Algoritması getirilmiştir.

Sonuç olarak; klasik Twitter analizlerinin dışında sayısal verilerden çok duygusal ölçümler yapabilmek ve “ortak akıl”, ortak düşünce tiplerini saptamak için “Türkçe Akustiği algoritmalasına göre de bir dağılım çıkarılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Sosyal Medya Yansıması – Infografik İnfografiği indir
  • Sosyal Medya
  • Sosyal Yaşam
  • Twitter